آخرین اخبار آمار هفتگی فوتی ها

  • ۱۷ مرداد در تقویم کرونایی کشور قرمز ترین و سیاه ترین روز کرونایی کشور بوده است. رکورد ابتلا در کنار عبور بی سابقه مرگ ومیر از مرز ۵۰۰ نفر طبق آمارهای وزارت بهداشت، تلخ ترین روزکرونا درایران را رقم زده است. عامل این افزایش را آمارها در رشد بی رویه بیماران بدحال می دانند.

  • اقتصادنیوز: در تقویم کرونایی سال ۱۴۰۰ دو هفته تلخ در آمارها رقم خورد. هفته پایان فروردین و هفته پایان تیر. این دو مقطع، قرمزترین هفته ها در تقویم کرونایی کشور بوده اند. با این تفاوت که نسبت ابتلا به تستها درپایان تیر به قله خود رسیده و به مراتب بیشتر از فروردین به ثبت رسیده است.

  • بنابر آمارهای جهانی کرونا سه کشور روسیه، ایران و اندونزی مسیر خطرناکتری را در این روزها از خود برجای گذاشته اند. این آمارها نشان میدهد احتمال مبتلا شدن به این ویروس در ایران بالاتر اما احتمال مرگ ومیر ناشی از ابتلا کمتر از دو کشور دیگر بوده است.

  • اقتصادنیوز: روند فوتی های کرونا در روز ۲۷ تیر ماه به بیشینه خود در تابستان رسیده است. بررسی های آماری نشان می دهد سرعت بهبودی و مرگ ومیر در کشور در موقعیت برابر قرار داشته و درصورت افتی کوتاه در نیروهای درمانی، قدرت کشندگی از مداوا پیشی خواهد گرفت.

  • آمار مبتلایان هفتگی بیماری کرونا در ایران در هفته دوم اسفند ماه به رکورد سه ماهه خود رسید و میزان مرگ و میر نیز رکوردی ۲ ماهه را ثبت کرد.