آخرین اخبار انسداد کانال سوئز

  • ایلان ماسک با یک توئیت بازار بیت کوین را تحریک کرد ترافیک دریایی قیمت نفت را منفجر کرد و قیمت طلا در تانگو با اوراق خزانه داری سمت بالا ایستاد.