آخرین اخبار بانک ها و نهادهای تامین سرمایه

  • اقتصادنیوز: معاملات اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده و در کف یک ماهه اخیر قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده در پایان مرحله سی و پنجم این حراج مجموعا ۸۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات در هفته سوم دی ماه نشان از کاهش ۷۳ درصدی حجم فروش اوراق در این هفته در مقایسه با هفته قبل داشته است. بررسی ویژگی اوراق فروخته شده نشان می دهد مهم ترین دلیل در این کاهش تاریخ سررسید سه اوراق بوده است.

  • اقتصادنیوز: بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول زمستان به ۱۰ میلیارد تومان رسید. کمترین حجم خرید در مراحل اخیر. نهادهای مالی نیز در این مقطع هیچ مشارکتی در خرید اوراق نداشته و تمام اوراق را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده‌اند.

  • اقتصادنیوز: در بازار هفتگی حراج اوراق بدهی در هفته سوم آذر ماه دومین رکورد خرید اوراق به ثبت رسید. تفکیک این خرید در این مقطع نشان می دهد سهم نهادهای مالی از خرید اوراق جهش بالایی پیدا کرده و به بالاترین میزان خود در پاییز سال جاری رسیده است.

  • اقتصادنیوز: روند خرید و فروش اوراق بدهی در هفته های اخیر نشان از افزایش فروش اوراق بدهی در جهت تامین کسری بودجه بوده است.طبق تحلیل داده ها مشخص می شود انتظار بورسی ها از بازدهی سهام نزولی بوده و خیز جدیدی را برای خرید اوراق بدهی دولتی برداشته اند.