آخرین اخبار تابستان 1400

  • غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اظهار کرد: با توجه به تجربه پیک بار تابستان گذشته تدابیر لازم را اندیشیده بودیم و بر این اساس ۱۰تا ۱۲ هزار مگاوات تولید برقابی و ۵۰ هزار مگاوات تولید برق حرارتی داشتیم.