آخرین اخبار جذب و بسط پول

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ دو رکورد مهم را ثبت کرد. نوار جذب نقدینگی از بانکها پس از سیزده هفته قطع شده و اعتبارات قاعده مند رکورد یکساله خود را شکست. این اتفاقات می تواند زمینه ساز افزایش نرخ سود بین بانکی در هفته آتی باشد.

  • درهفته نخست شهریور ۱۴۰۰ بیشترین جذب پول از بانکها در عملیات بازار باز صورت گرفت. این اقدام در کنار بسط صفر اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی ممکن است کاهش نرخ سود بین بانکی را در پی داشته باشد.

  • بانک مرکزی در سومین هفته تابستان برای ششمین هفته متوالی اقدام به جذب نقدینگی از بانکها کرد. بااین حال محاسبات نشان میدهد خالص عملکرد بانک مرکزی در ۲۱ تیرماه انبساطی ترین وضعیت را در هفته های سال جاری رقم زده است.

  • اقتصادنیوز: برای چهارمین بار متوالی بانک مرکزی اقدام به جذب نقدینگی کرد. اختلاف رقم قبض و بسط نقدینگی دربانکها در این هفته نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی در بازار باز و اعتبارات صفر بوده است.