آخرین اخبار خودروسازی چین

  • سال ۱۴۰۰ را باید سال چینی در عرصه خودرو نامید. چرا که از سوی خودروسازان خصوصی و غیرخصوصی معرفی و عرضه چند کلاس خودرویی محدود چینی صورت گرفته است. حال سوال این است که واقعا بازار ایران به این تعداد پیکاپ چینی نیاز دارد یا برندهای چینی شروط همکاری خود را در عرضه خودروهای روی دست مانده خود گذاشته‌اند.

  • یکی از مواردی که در نمای ظاهری خودرو مفهومی ویژن استاربرست توجه را به سوی خود جلب می کند، فندرهای(گلگیر) دارای چراغ آن است که می توانند اطلاعاتی از وضعیت خودرو ارائه کنند.

  • اگرچه چین به عنوان بزرگترین بازار خودروی جهان، گوی سبقت را از آمریکا ربوده و بین یک سوم تا نصف سود جهانی بسیاری از خودروسازان جهان را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است،اما کارشناسان هشدار می دهند که خودروسازی چین هنوز جهانی نیست.

  • ایجاد بستر مناسب برای رقابت تولیدکنندگان داخلی کالاها با رقبای خارجی یا همان چیزی که در اقتصاد با نام اقتصاد آزاد از آن یاد می‌شود، به تولیدکنندگان داخلی این امکان را می‌دهد که برآورد درستی از سطح عملکرد خود در مقایسه با استانداردهای جهانی به‌دست آورند و این تشخیص سطح عملکرد نخستین گام در پیشرفت آنها محسوب می‌شود.