آخرین اخبار روزانه 150 هزار کیت

  • وزارت بهداشت اعلام کرد: توزیع رایگان روزانه ۱۵۰ هزار کیت تشخیصی کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی ادامه دارد.