آخرین اخبار طرح شفافیت آرا مجلس

  • اقتصادنیوز: سید نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه غیر علنی امروز صبح مجلس گفت: با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در مجلس و مباحث مختلفی که در این خصوص در خود مجلس و در افکار عمومی وجود دارد ما امروز صبح جلسه ای در این باره برگزار کردیم.

  • ناصر ایمانی گفت: یعنی نمایندگان اولا به لحاظ تخصصی و تجربی در حوزه‌های مختلف مثل حوزه انرژی، حوزه اقتصاد کلان، حوزه حمل و نقل، حوزه بازرگانی، حوزه آموزش عالی، حوزه فرهنگ و حوزه‌های مختلف، ضعف دارند و این از ابتدای کار مجلس نیز مشخص بود، نمایندگان در آن حد علمی و تجربه کافی برای آنکه در قامت نماینده مجلس باشند نیستند.

  • عضو هیأت رئیسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بر این باور است که این مجلس آن کار ویژه‌ای که باید انجام می‌داد را انجام نداده است.

  • طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و برای چکش کاری بیشتر مقرر شد در مرکز پژوهش‌های مجلس کارگروهی تشکیل شده و درباره این طرح کارهای بیشتری را انجام دهد.