آخرین اخبار محرمانه شدن اموال مسئولان

  • ناصر ایمانی گفت: یعنی نمایندگان اولا به لحاظ تخصصی و تجربی در حوزه‌های مختلف مثل حوزه انرژی، حوزه اقتصاد کلان، حوزه حمل و نقل، حوزه بازرگانی، حوزه آموزش عالی، حوزه فرهنگ و حوزه‌های مختلف، ضعف دارند و این از ابتدای کار مجلس نیز مشخص بود، نمایندگان در آن حد علمی و تجربه کافی برای آنکه در قامت نماینده مجلس باشند نیستند.

  • محسن هاشمی نوشت: مخالف شفافیت معرفی کردن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط جریان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردی این اقدامات را نشان می‌دهد

  • آرین منش گفت: اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند.

  • محرمانه شدن میزان اموال مسوولان و کارگزاران نظام در روزهای گذشته موجی از انتقادات را به وجود آورده است.