آخرین اخبار مهرداد خدیر

  • درگذشتِ روبرت مک فارلین مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا در دوران رونالد ریگان یادآور سفر محرمانه و افشا‌شدۀ او به تهران در نیمۀ دهۀ ۶۰ خورشیدی است.

  • اقتصادنیوز؛ حسن روحانی در ضیافت افطار با اصحاب رسانه گفت: پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند اما تغییرات سیاسی در سال ۸۴ (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد این روند به شکل دیگری ادامه یابد.