آخرین اخبار نرخ سود آتی

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان از ثبات در اکثر بازار ها داشته است. تنها در این میان بازار مسکن در این هفته شاهد افت نرخ سود تا سطح ۲۲.۱۴ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در انتهای هفته دوم اسفند ۱۴۰۰ دوباره صعودی شده و قیمت اوراق را به کانال ۱۴۰ هزار تومان برگرداند. این اتفاق نرخ سود وام مسکن را دوباره در سطح ۲۲.۹ درصد قرار داد.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سودها در اولین هفته زمستان ۱۴۰۰ نشان از رکوردزنی این متغیر در دو بازار داشته است. طبق امارهای به ثبت رسیده نرخ سود اوراق یکساله بازار ثانویه به فراتراز ۲۶ درصد رسیده و نرخ بهره نیز در این مقطع رکورد یکساله را ثبت کرده است

  • اقتصادنیوز: نرخ سررسید آتی که بیانگر انتظارات سرمایه گذاران در سال دوم اوراق بیش از یک سال است به نزدیکی ۲۵ و نیم درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سودها در تمام بازارهای مالی میانه آبان ماه روندی افزایشی داشت. در این میان نرخ سود در بازار بین بانکی با ۰.۳ واحد درصد افزایش به بالاترین سطح خود در ۸ ماه اخیر رسیده و قابل توجه ترین رکورد را در میان بازارها ثبت کرد.

  • اقتصادنیوز: امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی دولت روندی کاهشی داشت.

  • اقتصاد نیوز: در بازار بدهی نرخ سود در چهار سررسید کاهش یافت.

  • اقتصاد نیوز:منحنی بازدهی اوراق دولتی در آخر هفته نشان می دهد بازدهی آتی که منعکس کننده نرخ سود اتی است با افزایش روبرو بوده است.