آخرین اخبار نرخ سود اسمی وام مسکن

  • نوسانات هزینه وام مسکن در دو هفته اخیر شهریور ماه نشان می دهد هزینه وام پس از دو هفته با برخورد به کف دوباره به کانال ۱۴ روز گذشته خود بازگشت پیدا کرده است. کاهش و افزایش در آمارهای قیمت اوراق در نهایت هزینه وام مسکن را در سطح ۲۰.۷ درصد قرار داد.

  • روند هزینه وام مسکن در ابتدای هفته چهارم شهریور ماه مسیری نوسانی داشته است. در همین رابطه در روز شنبه ابتدای هفته قیمت وام مسکن مجردین از مرز ۱۶ میلیون تومان پایین تر آمده و در روز بعد دوباره به این کانال بازگشت پیدا کرد.

  • هزینه وام مسکن در روز ۱۷ مرداد ماه رکورد خود در تابستان را شکسته و برای نخستین بار در این فصل به کانال ۶۱ هزار تومان وارد شد. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود وام مسکن ارتقا یافته و به ۲۰.۹ درصد برسد.

  • نرخ سود در هفته اول مرداد در بازاربین بانکی کاهش یافته و به رکورد کاهشی خود در تیر ماه نزدیکتر شده است. کاهش نرخ سود در این بازار سبب علامتی از افزایش انتظارات تورمی در ایران می باشد.

  • دراتفاقی کم سابقه در بازار مسکن هزینه تهیه وام برای سومین هفته متوالی راکد مانده و تغییری را ثبت نکرده است. برهمین اساس نرخ سود به ثبت رسیده نیز از ۹ تیرماه تاکنون همواره معادل با ۲۰.۸ درصد محاسبه شده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازارهای مالی در هفته دوم تیرماه ۱۴۰۰ دو رکورد کاهشی را ثبت کردند. یکی در بازار اوراق ثانویه و دیگری در نرخ سود بازار بین بانکی. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نشان می‌دهد همچنان تزریق پول و اثر تورمی در کشور جریان دارد.

  • هزینه وام مسکن در سطح ثابتی قرار گرفته است . روند هزینه های وام مسکن دریک ماه گذشته دو تحلیل متفاوت از روند قیمت تهیه وام در روزهای آینده را گزارش می دهد

  • بازارهای مالی در این هفته روندی نوسانی را به ثبت رسانده اند. در بررسی این بازارها مشاهده می شود نرخ سود وام مسکن و بازار ثانویه اوراق روندی صعودی را نسبت به هفته قبل به ثبت رسانده اند

  • نرخ سود در بازارهای مالی رفتاری نزولی را از خود به جای گذاشت. بیشترین کاهش در این هفته مربوط به نرخ سود وام مسکن بوده که معادل ۰.۳ واحد درصد نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده است.

  • در مهمترین اتفاق بازارهای مالی در هفته پایانی خرداد بانک مرکزی با بسط ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اعتبارات قاعده مند روند نزولی نرخ سود بین بانکی را قیچی کرد. بررسی آمار نشان میدهد برای نخستین بار در ۱ ماه اخیر نرخ سود نسبت به هفته قبل خود ارتقا پیدا کرده است.