آخرین اخبار هزینه وام

  • هزینه وام مسکن پس از ثبت رکوردهای بی شمار با اعمال سیاست جدید بانک مسکن دوباره کاهش پیدا کرده و نرخ سود را به کمتر از ۲۳ درصد تنزل داد.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در نیمه آذر به رکورد خود در یک سال اخیردست پیدا کرد. این رویداد موجب شده تا هزینه اخذ وام برای مجردین به سطح بی سابقه ۲۳ میلیون تومان رسیده و نرخ سود وام ۵.۱۶ واحد درصد بیشتر از میزان اسمی خود شود.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روزهای ابتدایی آذر ماه ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود در تمام یک سال گذشته رسیده و رکورد بی سابقه ای را در این بازه به ثبت رسانده است. این امر موجب شد تا هزینه وام برای متاهلین از مرز ۴۰ میلیون تومان عبور کند.

  • هزینه وام مسکن در هفته پایانی آبان ۱۴۰۰ به بالاترین حدخود در یک سال اخیر رسید. این اتفاق موجب شد تا نرخ سود به کانال ۲۲ درصد رسیده و بیشترین سطح را از آبان سال گذشته تاکنون به ثبت برساند

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روز شانزده آبان رکوردی یک ماهه را ثبت کرده و نرخ سود را به بالاترین حد در این مقطع زمانی ارتقا داد. محاسبات نشان می دهد این نرخ از حد اسمی خود ۴.۲ واحد درصد فراتر رفته است.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در یازدهمین روز آبان به بیشترین سطح خود در ماه دوم پاییز رسیده و کانال خود را تغییر داد. در همین خصوص ورود دوباره قیمت اوراق تسه به کانال ۷۰ هزار تومانی موجب شد تا نرخ سود وام به ۲۱.۵۵ درصد ارتقا پیدا کند.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روزهای ابتدایی آخرین هفته تابستان به اوج هفت ماهه خود رسید. در همین رابطه نرخ سود وام مسکن از مرز ۲۱ درصد عبور کرده و هزینه وام مسکن متاهلین بالاتر از مرز ۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.