آخرین اخبار وام مسکن 1400

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در میانه اردیبهشت سال جاری روندی صعودی داشته و شروع به افزایش کرد. افزایش قیمت اوراق تسه در این مقطع زمانی موجب شد تا هزینه وام برای متاهلین در سطح ۹۷ میلیون تومان به ثبت برسد.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۱ دوباره صعودی شده و به کانال ۹۰ هزار تومان رسید. این اتفاق موجب شد تا نرخ سود وام مسکن به مرز ۲۳.۵ درصد برسد.

  • نرخ سود وام مسکن در روزهای نخستین ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ درصد بوده و به کمترین سطح خود در چهار ماه گذشته رسیده است. این کاهش موجب شد تا هزینه وام برای متقاضیان نیز در سطح پایین رقم خورده و هزینه وام مجردین در کمتر از ۲۶ میلیون تومان محاسبه شود.

  • اقتصادنیوز: قیمت اوراق در سال ۱۴۰۰ به قله ۱۶۰ هزار تومان رسیده و رکوردی بی سابقه را در سال های اخیر از خود به جا گذاشت. این اتفاق موجب شد تانرخ سود وام مسکن نیز به تبع قیمت اوراق تغییر داشته و در این مقطع تا مرز ۲۴ درصد رشد کند.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن در سومین هفته اسفند ریزش قابل توجهی داشته و ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش سرانجام نرخ سود را نیز متاثر کرده و این شاخص را در مرز ۲۲ درصد ثابت نگه داشت.

  • اقتصادنیوز: هزینه وام مسکن به بی سابقه ترین سطح خود در هفته سوم دی ماه رسیده و به بالاترین حد خود در حداقل دو سال اخیر رسید. این در حالی بود که بانک مسکن در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت اوراق اقدام به تغییر سیاستگذاری در حوزه وام مسکن کرده بود.

  • هزینه وام مسکن در هفته پایانی آبان ۱۴۰۰ به بالاترین حدخود در یک سال اخیر رسید. این اتفاق موجب شد تا نرخ سود به کانال ۲۲ درصد رسیده و بیشترین سطح را از آبان سال گذشته تاکنون به ثبت برساند

  • هزینه وام مجردین در ۶ شهریور نسبت به پایان مرداد ماه کاهشی محسوس پیدا کرده و به کانال ۱۶ میلیون تومان بازگشت. این اتفاق نرخ سود را تحت تاثیر قرار داده و به ۲۰.۸ درصد تنزل داد.

  • در هفته سوم مردادماه هزینه وام مسکن به بالاترین رکورد خود در ۶ ماه اخیر رسیده و نرخ سود را تا سطح ۲۰.۹۳ درصد بالا برد. روند میانگین هفت روزه نشان می دهد در مسیر افزایشی قیمت اوراق تسه قرار داریم.

  • وزیر راه و شهرسازی گفت:با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تامین می شود.