آخرین اخبار واکسیناسیون جهانی

  • نقشه جهانی واکسیناسیون نشان می‌دهد که در ایران ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تا کنون تزریق شده که ۶.۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.