آخرین اخبار وضعیت تولید در بهار 1400

  • اقتصادنیوز : ارزیابی عملکرد ۲۸ کالای منتخب صنعتی در اولین فصل سال ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که بیش از دو سوم محصولات صنعتی بهار سال جاری را با رشد تولید و یک سوم محصولات منتخب صنعتی هم با افت به پایان رسانده اند.