آخرین اخبار پنج نفر کشته

  • آتش‌سوزی‌های مهیب در حالی به سرعت در ایتالیا پیش می‌رود که تاکنون دست‌کم پنج نفر در شعله‌های آتش‌ سوختند و جنگل‌‌های کنهسال راش که از میراث جهانی یونسکو است در معرض تهدید قرار گرفته.