آخرین اخبار آتشکده

  • عمارت خسرو یکی از بناهای تاریخی ساسانیان است که در حاشیه شمالی شهر قصر شیرین و در نزدیکی آتشکده چهارقاپو قرارگرفته است. اما سال ۱۳۱۰ شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. کاخ خسرو، بنایی بزرگ و باعظمت بوده و باغی بسیار وسیع داشته است