آخرین اخبار آمارکرونا درایران و جهان

  • بررسی ابتلا به کرونا نشان می دهد وضعیت شیوع این بیماری در ایران هم راستا با آمارهای جهانی روندی نزولی گرفته اما در همسایه شمال غربی ایران (ترکیه) ۴۰ روز است که سیری صعودی دارد. این در حالی است که مرگ ومیر کرونایی در ترکیه هنوز پایین تر از ایران است.

  • اقتصادنیوز: امروز ۳ شهریور ۱۴۰۰ روند شیوع کرونا در ایران به حد وخیمی رسید. در همین خصوص مقایسه متغیرهای کرونایی نشان می‌دهد دراین روزها مرگ ومیر کرونا ۳۱ درصد بیشتر از هند بوده و ابتلای به این ویروس حداقل دو برابر ابتلا در کشور های عراق و ترکیه بوده است.

  • بنابر آمارهای جهانی کرونا سه کشور روسیه، ایران و اندونزی مسیر خطرناکتری را در این روزها از خود برجای گذاشته اند. این آمارها نشان میدهد احتمال مبتلا شدن به این ویروس در ایران بالاتر اما احتمال مرگ ومیر ناشی از ابتلا کمتر از دو کشور دیگر بوده است.

  • شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران با ۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به بالاترین حد خود در ۷۰ روز گذشته رسیده است. این در حالی است که آمار های کرونایی در جهان روندی نزولی را در این روز ثبت کرده اند.

  • در بیست و هشتمین روز بهمن ماه، آمار مبتلایان روزانه در ایران برای نخستین بار در دوماه گذشته از مرز ۸ هزار نفر عبور کرد.

  • در هجدهمین روز بهمن ماه، تمام متغیرهای کرونایی در کشور روندی نزولی داشت. این روند با رفتار متغیرهای کرونایی در جهان رفتاری همسو داشته است.

  • در ۱۲ بهمن ماه آمار های کرونایی کشور مسیری نزولی را طی کرد. همسو با این رفتار کرونایی در ایران، آمارهای جهانی نیز مسیری نزولی را ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در ششمین روز بهمن ماه آمار فوتی های روزانه در ایران ۱۰ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که این متغیر در مقیاس جهانی دراین روز حدودا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است