آخرین اخبار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی