آینه‌های دیجیتال

  • اقتصادنیوز: لکسوس این فناوری را آینه‌های دیجیتال خارجی می‌نامد و ادعا می کند که این دوربین‌ها با اندازه‌های کوچکتر وسعت بیشتری را به راننده نشان داده و از طرفی قابلیت ایرودینامیکی بیشتری را به خودرو می‌بخشند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر