اجاره‌بها

  • محمودزاده خبرداد:

    اقتصادنیوز: ​معاون وزیر راه از افزایش ۸۰۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی استان ها با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده است.

  • اقتصادنیوز :‌وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می‌شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم‌گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر