آخرین اخبار اجراییه

  • زمانی که مالک ملکی را اجاره می دهد، قانونگذار این اجازه را به موجر یا مالک می دهد که تقضای صدور دستور تخلیه ملک را بدهد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی