احمد مسجد جامعی

  • اقتصادنیوز :‌عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره شورای سوم تجربه شخصی و عینی در خصوص ریزش ساختمان‌مان داشتم و با مشکل مواجه شدم. منزل مسکونی ما در نیمه شب بر اثر گودبرداری غیر اصولی همسایه ترک برداشت و تخریب شد. این واقعه باعث شد ما، مادرم و برادرم شبانه مجبور به تخلیه منزل‌هایمان شویم و حدود دو ماه با مشکل اسکان مواجه بودیم و در نهایت هم به آن خانه نتوانستیم برگردیم.

  • اقتصادنیوز : ایجاد "تکیه شهر" در تناظر با "تئاتر شهر" در تهران با وجود آنکه مصوبه شورای سوم شهر را دارد، همچنان بلاتکیف مانده و به گفته عضو شورای شهر، انگیزه ایجاد آن به عنوان یک میراث ارزشمند، وجود ندارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر