آخرین اخبار احمد مسجد جامعی

  • اقتصادنیوز : احمد مسجدجامعی از ۱۵ سال حضورش در شورای شهر تهران می گوید و به این پرسش پاسخ می دهد که آیادراین سال ها تهران جای بهتری برای زندگی شده است .

  • اقتصادنیوز: در پی بستری شدن احمد مسجدجامعی در بیمارستان، سیدحسن خمینی از وی احوالپرسی کرد.

  • اقتصادنیوز :‌عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه اندازی جمعه بازار پروانه بحثی جدی است که از شهردار محترم می خواهم برای آن مسئله چاره‌ای بیاندیشد. می شود در همین مکان یا در تپه‌های عباس‌آباد و یا مکان دیگری محلی را در نظر بگیرد و این فعالیت مدنی شهری را که سال ها سابقه دارد و هویتی یافته و به کارآفرینی کمک می کند و پاتوق اهل فرهنگ و کارآفرین هاست احیا کند.

  • اقتصادنیوز :‌عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره شورای سوم تجربه شخصی و عینی در خصوص ریزش ساختمان‌مان داشتم و با مشکل مواجه شدم. منزل مسکونی ما در نیمه شب بر اثر گودبرداری غیر اصولی همسایه ترک برداشت و تخریب شد. این واقعه باعث شد ما، مادرم و برادرم شبانه مجبور به تخلیه منزل‌هایمان شویم و حدود دو ماه با مشکل اسکان مواجه بودیم و در نهایت هم به آن خانه نتوانستیم برگردیم.

  • اقتصادنیوز : ایجاد "تکیه شهر" در تناظر با "تئاتر شهر" در تهران با وجود آنکه مصوبه شورای سوم شهر را دارد، همچنان بلاتکیف مانده و به گفته عضو شورای شهر، انگیزه ایجاد آن به عنوان یک میراث ارزشمند، وجود ندارد.