اقتصاد هوشمند

  • دژپسند اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد در این دوره، شکل گیری اقتصاد هوشمند است، تا بتوانیم با شناسایی مسائل و مشکلات و بکارگیری راهکارها در چرخه سیاستگذاری های اقتصادی با سرعت عمل اقدام کنیم، لذا گفتگوی متقابل با فعالان در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  • اقتصادنیوز: معاون حقوقی و فنی سازمان مالیاتی گفت: موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی در دستور کار دولت قرار دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر