البسه

  • اقتصاد نیوز: در شرایطی که در آغاز لیگ های اروپایی بحث طراحی پیراهن های جدید یکی از حاشیه های جذاب فصل جدید فوتبال جهان محسوب می شود، فوتبال ایران هنوز موفق نشده که در این زمینه به پیشرفتی برسد و در مسیر جهانی حرکت کند. البته مساله شکل نه تنها در فوتبال که در کلیت جامعه ایرانی موضوع مهمی است و با وجود پیشرو بودن ایرانی ها در سده های گذشته در حال حاضر مساله گرافیک و شکل به عنوان یک رکن مهم زندگی…

  • باشگاه های فوتبال با عقد قرارداد با شرکت های بزرگ تامین البسه،سود های هنگفتی دریافت می کنند. یک باشکاه فوتبال انگلیسی در آستانه ثبت یک قرارداد نجومی در این رابطه است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر