امنیت اقتصادی

  • مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد؛

    اقتصادنیوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف شناخت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ایران، سومین پیمایش در این حوزه را به تفکیک استان‌ها و شاخص‌های مختلف انجام داده است و در نهایت توصیه‌ها و راهکارهایی را به منظور بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است.

  • دکتر ولی الله سیف
۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر