اوراق حق تقدم

  • اقتصادنیوز: قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مقداری افزایش یافته که بر این اساس زوجین تهرانی برای تهیه وام ۱۲۰ میلیونی باید ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند و مجردهای تهرانی هم برای دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن و جعاله باید شش میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بپردازند.

  • به روز رسانی شد؛

    اقتصادنیوز؛ قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به روز رسانی شد.

  • ریسک سفته‌بازی با اوراق مسکن

    در حال حاضر متقاضیان خرید آپارتمان در شهر تهران برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده، به بسته ۲۲۰ تایی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نیاز دارند. با محاسبه متوسط قیمت اوراق در روز گذشته -۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان- در حال حاضر متقاضیان دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی برای تهیه اوراق باید هزینه‌ای معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان پرداخت کنند.

۱

بیشتر

بیشتر