آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی دولنی

  • در هفته دوم مهر ماه با وجود رشد خرید اوراق از دولت اما همچنان برای دومین هفته متوالی در قیاس با هفته های قبل سطح پایینی قلمداد می شود. این سطح تقریبا برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود بالاتر آمد. برخی معتقدند فروش بیشتر اوراق در این بازار می تواند برای بازار اولیه مفید تر باشد.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازارهای مالی درهفته دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ سیری متفاوت را ثبت کرد. نرخ سود در بازار اولیه اوراق نزولی شده و در سایر معاملات بین بانکی روندی صعودی را از خود برجای گذاشته است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.