آخرین اخبار بسط نقدینگی

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است

  • اقتصادنیوز: بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در هفته سوم آذرماه ۱۴۰۰ میزان بسط پول تقریبا به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ عملیاتی از سوی این نهاد ثبت نشد.

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست آبان ۱۴۰۰ بسط پول در بانکها رکوردی جدید را به ثبت رساند. در همین راستا بانک مرکزی در بازار باز به منظور جلوگیری از رشد نرخ بهره بسط ۳۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز: برای دومین بار در هفته سوم مهر ماه بسط پول صورت گرفته که مجموع بسط درنهادهای مالی را به ۳۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسانید. مقایسه این رقم با هفته های ا قبل نشان از رکورد بی سابقه تزریق هفتگی نقدینگی در تمام هفته های برگزاری بازار باز شده است.

  • بانک مرکزی پس از چهار ماه اقدام به تزریق نقدینگی در بانک ها کرده و رکورد بسط پول در عملیات بازار باز را شکست. مجموع این رقم و حجم اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بیشترین سطح انبساط نقدینگی در نهادهای مالی بوده که همگی نشان از کسری وخیم حساب بانکها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بوده است.

  • بانک مرکزی با توجه به کفایت منابع در بازار بین‌بانکی ریالی، با سفارش فروش اوراق بدهی دولتی بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.

  • در سومین هفته برگزاری بازار باز در سال جاری، بانک مرکزی برای نخستین بار در سال جاری عملیات قبض پول را انجام داده است. با این حساب بانک مرکزی در هفته گذشته اولین عقیم سازی پولی را با هدف مدیریت نقدینگی انجام داد.

  • اقتصادنیوز: کاهش تاریخ سررسید معاملات در هفته اخیر بازار باز و در عین حال تثبیت نرخ سود نشان دهنده آن است که گویا بانک مرکزی نمی‌خواهد مانند قبل در این بازار انقباض داشته باشد.