حجم اعتبارات بانک مرکزی صفر شد

کاهش نرخ سود بازار باز در هفته سوم آذر+ نمودار

کدخبر: 459847
اقتصادنیوز: بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در هفته سوم آذرماه 1400 میزان بسط پول تقریبا به 30 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ عملیاتی از سوی این نهاد ثبت نشد.

به گزارش اقتصادنیوز ، میزان بسط پول در هفته های اخیر در عملیات بازار باز به سطح بالایی رسیده است. فرا تر رفتن حجم معاملات از یکسو و رکوردزنی در نرخ سود این بازار در هفته های اخیر از سوی دیگر موجب جذابیت بیشتر این بازار برای داد و ستد نهادهای مالی در هفته های پاییزی سال جاری شد.

در هفته سوم آذر اما این میزان بسط از رکورد ثبت شده در هفته پیش فاصله گرفته و نرخ سود بسط نیز مسیری نزولی پیدا کرد.

عملیات بازار باز در هفته سوم آذر

به طور کلی بانک مرکزی با شرکت در عملیات بازار باز به بسط و جذب نقدینگی در این بازار می پردازد. در این بازار باخرید اوراق از بانک ها و با تعیین نرخ سود و تاریخ سررسید مشخص مبلغی را در بانک ها بسط می دهد که در موعد سررسید آن را به اضافه نرخ سود محاسبه شده پس می گیرد.

در همین رابطه در هفته سوم آذر ماه در  بانک مرکزی تقریبا 29 هزار و 990 میلیارد تومان را در بانک ها بسط داده که البته نسبت به مرحله قبل 4 هزار و 520 میلیارد تومان کاهش داشته است.

در مقابل نیز با توجه به عملیات انجام شده در روز شش آذرماه که سررسیدی 9 روزه داشت در این مرحله 24 هزار و 240 میلیارد تومان از بسط قبلی را دوباره جمع کرده است.

اتفاق مهم در بازار باز در این هفته کاهش نرخ سود بسط نسبت به هفته قبل است.

بانک مرکزی در این بخش برای نخستین بار در دوماه گذشته نرخ سود را کاهش داده و از سطح 20.2 درصد به 20.15 درصد رسانید.

بازار باز

عملیات صفر بانک مرکزی در بازار بین بانکی

بخشی دیگری از عملیات بانک ها و بانک مرکزی در بازار شبانه صورت می گیرد. در این بازار بانک های مقروض در سررسید های کوتاه مدت(نهایتا سه روزه) مبلغی را استقراض کرده که نرخ سودی توافقی دارد.

این نرخ در دالانی حرکت می‌کند که در اختیار بانک مرکزی است. 14 تا 22 درصد.

در صورتی که بانک ها از این نهاد اقدام به استقراض نقدینگی کنند نرخ سود آن برابر با 22 درصد خواهد بود.

در همین رابطه در هفته اخیر مشاهده می شود در بازار بین بانکی که روند عملیات سیری نزولی پیدا کرده بود در این هفته هیچ دادو ستدی بابانک مرکزی صورت نگرفته و بسط و قبض نقدینگی بانک مرکزی در این بازار معادل با صفر بوده است.

این روندنزولی در بسط نقدینگی اعتبارات قاعده مند در هفته های قبل آغاز شده و تا این مقطع ادامه داشته است.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما