آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • رفتار بانک مرکزی در بازار باز هفته پایانی تابستان دو اتفاق مهم را در بر داشته است. برآوردهای آماری این بازار نشان می دهد ضمن ثبات تزریق پول در این معاملات، نیاز بانک ها به در یافت پول کاهش پیدا کرده است. برخی این موضوع را علامتی از افت دارایی بانک ها در حوزه اوراق می دانند و نه لزوما کاهش کسری نقدینگی در نهادهای مالی.

  • در هفته منتهی به ۴ مهر ماه تزریق پول در بازار باز رفتاری ثابت داشته و تغییر چندانی را در مقایسه با ۷ هفته گذشته نداشته است. نرخ سود تزریق پول در این بازار نیز برای چهارمین هفته متوالی برابر با ۲۱ درصد که نشان می دهد روند معاملات این نهاد در بازار بین بانکی سیری ثابت داشته است.

  • عملیات بازار باز در هفته پایان تابستان در مرز ثابتی حر کت کرده است. در این مقطع ۶۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق شده که تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است.

  • دمای نرخ سود ها در بازارهای مالی هفته پایانی تابستان بالا رفته و روندی صعودی را در بازا های مهم ثبت کرده است. در این میان تنها در بازار باز برای دومین هفته متوالی نرخ سود ثابت مانده و تغییری نداشته است.

  • بسط پول بانک مرکزی در بازار باز برابر با ۶۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در هفته اخیر به ثبت رسیده و تنها هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از هفته قبلی بیشتر شد که به لحاظ درصدی برابر با ۲.۲ درصد بوده است. این افزایش به نوعی نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز تغییر چندانی نداشته است.

  • اقتصادنیوز: روندنرخ سود ها در سه بازار سه رفتار متفاوت را به ثبت رساند. در مهمترین آن ها نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۰.۸ درصد رسیده و رکورد یک ماه را شکست. برخی تحلیل گران عامل اصلی رشد نرخ بهره بین بانکی در این بازار را کسری بالای بانک ها عنوان می کنند.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۱۵ شهریور ماه تزریق نقدینگی در بازار باز ثابت مانده اما برای دومین هفته متوالی نرخ سود در فراتر از مرز ۲۱ درصد به ثبت رسید. اتفاقی که می تواند نرخ بهره بین بانکی را نیز به سمت رشد بیشتری هدایت کند.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازارهای مالی درهفته دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ سیری متفاوت را ثبت کرد. نرخ سود در بازار اولیه اوراق نزولی شده و در سایر معاملات بین بانکی روندی صعودی را از خود برجای گذاشته است.

  • در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه بسط پول در بازار باز در نزدیکی مرز ۷۰ همت ثابت ماند. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند با کاهشی محسوس در بازار شبانه مواجه بوده است. سومین اتفاق مهم در این معاملات ثبت نرخ سود در فراتر از مرز ۲۱ درصد بوده است.

  • عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه همچنان در سطح بالایی بوده و تزریق پول در بازار شبانه نیز روندی صعودی داشته است. بررسی شاخص های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.