آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • در هفته اخیر عملیات بانک مرکزی در بازار باز یک رکورد دیگر بر جای گذاشت. در این معاملات مجموع تزریق نقدینگی بسط داده شده در بازار باز در کانال ۹۶ همت قرار داشته و رکورد بی سابقه را از خود بر جای گذاشته است.

  • در هفته منتهی به ۱۵ آذرماه عملیات بازار باز دو مرحله ای شد. در حالی که در میانه هفته، بانک مرکزی خبر از تزریق ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پول در نظام بانکی داده بود، در پایان هفته عملیاتی دیگر را رقم زد و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها تزریق کرد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در مرز ۷۰ همت ادامه پیدا کرده و تا هفته منتهی به ۱۴ آذرماه تداوم داشته است. نرخ سود در این بازار برابر با ۲۱ درصد بوده و برای چهارده هفته متوالی ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سی و پنجم عملیات بازار باز همه چیز ثابت بوده است. تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی هم ارز با هفته قبل در کانال ۶۷ همت ثبت شده و نرخ سود بسط پول در این بازار نیز برای سومین ماه متوالی در مرز ۲۱ درصد رقم خورده است.

  • طبق داده های آماری، تزریق بانک مرکزی در این هفته در بازار شبانه رشد قابل توجهی داشته و به مرز ۱۴ همت رسیده اما نرخ سود را تکان چندانی نداده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود ها در بازار های مالی هفته اخیر مسیری را ثابت را از خود برجای گذاشته اند. در این میان اما دولت، در بازار اولیه اوراق بدهی هیچ اوراقی را به مشتریان خود نفروخته و نرخ سودی را ثبت نکرد.

  • اقتصادنیوز: درهفته پایانی مهر ماه نرخ سود دردو بازار کاهش پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد در میان بازار های مالی هفته منتهی به ۲۷ مهر ماه روند نرخ سود موزون در بازار اولیه از رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته و بیشترین افت را داشته است.

  • اقتصادنیوز: درهفته منتهی به ۲۵ مهر ماه۱۴۰۱ تزریق پول در بازار باز در مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان ثابت مانده و تغییری را باهفته قبل نداشته است. نرخ سود نیز در این بازار برابر با ۲۱ درصد بوده و برای هفته های متوالی ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود ها در بازارهای مالی هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۱نشان می دهد در سه بازار مورد بررسی وضعیت بدون تغییر بوده و نوسانی نداشته است. در این میان نرخ سود موزون به دست آمده در بازار اولیه رکورد سال ۱۴۰۱ را شکسته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته های متوالی عملیات بانک مرکزی در بازار باز ثابت بوده و این روند ثابت اکنون به هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه رسیده است. در این هفته تزریق بانک مرکزی در بازار باز در مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و نرخ سود تزریق پول در این معاملات در مرز ۲۱ درصد ثابت باقی مانده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی