آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار های مالی هفته اخیر دو روند مختلف داشته است. در این معاملات نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و مسیری ثابت را پیموده است. این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی در کمترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه قرا رداشته است.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در هفته جاری با یک اتفاق عجیب همراه بود. در این بازار که بانک مرکزی به صورت هفتگی به تزریق پول می پردازد، بانک ها در دو مرحله استقراض نقدینگی کردند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات همچنان ثابت بوده است.

  • اقتضادنیوز: روند تزریق پول در بازار باز ثابت بوده و در عوض این رقم در بازار شبانه مسیری نزولی را پیموده است. در این معاملات بانک مرکزی می تواند نیاز های نقدینگی بانک هارا تنظیم کند. بررسی ها نشان می دهد درهفته نخست خرداد ماه امسال، تزریق پول این نهاد در بانک ها، روندی نزولی را در مجموع دو بازار به ثبت رسانده است.

  • اقتصادنیوز: وضعیت نرخ سود ها در هفته گذشته حکایت از مسیر پرتکرار این هفته ها داشته است. در هفته اخیر ، نرخ سود بازار باز روند ثابت هفتگی در سال جاری را ادامه داده و در کنار آن نرخ سود بین بانکی نیز در بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته قرار گرفته است.

  • در بازار باز تزریق نقدینگی مرز ثابتی را در هفته پایانی اردیبهشت ماه رقم زد. این در حالی است که در بازار شبانه این وضعیت صعودی بوده و مسیری افزایشی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: عملیات تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ کاهش محسوسی داشته است. به طور مشخص در عملیات بازار باز این رقم به کانال ۱۰۰ همتی برگشته که البته هنوز سطح بالایی به شمار می آید

  • اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی نیمه اردیبهشت ماه نشان میدهد سیاست بانک مرکزی تقریبا در بازار ها ثبات داشته است. در بازار باز مسیر نرخ سود ثابت بوده و در بازار شبانه در نزدیکی کران بالای کوریدور نوسان کرده است.

  • اقتصادنیوز:در هفته منتهی به ۱۱ اردیبهشت ماه امسال، تزریق نقدینگی در بانک ها و بازار باز روندی صعودی پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد حجم تزریق ۱۲۰ همتی پول در بازار باز سومین هفته اردیبهشت ماه امسال سومین رکورد در تاریخ این بازار به شمار می رود.

  • اقتصادنیوز: در بازارهای مالی هفته اخیر، رفتار نرخ سود ها در بازارها دو رفتار مختلف داشته است. در هفته نخست اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۳ درصد ثابت بوده و نرخ بهره بین بانکی همچنان رکوردزنی کرده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی