آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • ماجرای نرخ سود بازارهای مالی هفته آخر فروردین دو روایت مختلف داشته است. طبق آمارها هزینه استقراض بانک ها در بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و در مقابل نرخ بهره رکوردزنی کرده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اول اردیبهشت ماه برای دومین هفته متوالی تزریق نقدینگی برابر با صد همت رقم خورد. این رقم در دو هفته گذشته رشد بیست همتی داشته و وضعیت این معاملات را صعودی کرده است. این در حالی است که نرخ سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: روند عملیات بازار باز در هفته پایانی فروردین ماه امسال صعودی شده و بیست همت رشد پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ سود این معاملات همچنان در بازار باز ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم سال جاری تقریبا ثابت بوده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است. در مهم‌ترن آن ها نرخ بهره بین بانکی در قله هفت ساله قرار گرفته و این رکوردزنی را تداوم بخشیده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی سقف عملیات بازار باز را در مرز ۸۰ همت ثابت نگه داشت. در کنار ثبات عملیات بازار باز، نرخ سود معاملات نیز در مرز ۲۳ درصد ثابت بوده و تغییری را ثبت نکرده است.

  • نرخ سود در دو بازار مهم فراتر از ۲۳ درصد قرار داشته است. در مهم ترین آن نرخ بهره بین بانکی رکورد هفت ساله خود را ارتقا داده و از هفته پیش ۰.۱ واحد درصد بیشتر شد.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی دربازار باز به مرز ۸۰ همت رسیده و از رکوردهای هفته قبل خود فاصله گرفته است. کاهش تزریق پول بانک مرکزی در این بازار به عقیده برخی یکی از مهم ترین نتایج رشد نرخ سود در این معاملات بوده است.

  • نرخ سود در سه بازار مهم هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه، سه رکورد را رقم زده اند. در مهم ترین آن‌ها نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده است. موضوعی که بیشتر در نتیجه سیاست های اخیر بانک مرکزی در این مقاطع است.

  • در هفته منتهی به نیمه اسفندماه امسال، حجم عملیات بازار باز کاهشی شده و در کف سه ماهه قرار گرفته است. روند نزولی تزریق پول در این بازار را کارشناسان در ادامه رشد نرخ سود بازار باز می دانند که در هفته های اخیر به سطح بالایی رسیده است.

  • بررسی آمارهای نرخ سود در بازارهای مالی نشان می دهد در هفته اخیر نرخ سود در دو مورد از سه بازار بررسی شده رکوردهای تاریخی ثبت کرده است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره بین بانکی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده و قله هفته پیش را بالاتر برده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی