آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه بسط پول در بازار باز در نزدیکی مرز ۷۰ همت ثابت ماند. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند با کاهشی محسوس در بازار شبانه مواجه بوده است. سومین اتفاق مهم در این معاملات ثبت نرخ سود در فراتر از مرز ۲۱ درصد بوده است.

  • عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه همچنان در سطح بالایی بوده و تزریق پول در بازار شبانه نیز روندی صعودی داشته است. بررسی شاخص های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.

  • درحالی که در هفته سوم مرداد ماه سرعت افت نرخ بهره کم شده بود در در پایان این ماه دوباره به ۲۰.۶۴ درصد رسیده و از هفته قبل خود در حدود ۰.۰۵ واحد درصد بیشتر شد.

  • اقتصادنیوز: با تغییر روند نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مرداد ماه نرخ سود در سایر بازار های مالی نیز روندی افزایشی را ثبت کرد. این شاخص در بازار بین بانکی رشدی ۰.۰۵ واحد درصدی داشته و به ۲۰.۶۴ درصد رسید. این در حالی است که در هفته های اخیر سیری نزولی در این شاخص آغاز شده بود.

  • در هفته پایانی مرداد ماه روند معاملات در بازار باز ثابت مانده اما نرخ سود مسیری صعودی را به ثبت رسانده است. این شاخص در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه ۰.۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به ۲۰.۳ درصد رسیده است. طبق بررسی ها این بیشترین میزان در ۵ هفته گذشته بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم مرداد ماه سه رفتار مختلف در بازارهای مالی به ثبت رسید. طبق آمارهای ثبت شده در این خصوص نرخ سود در یک بازار ثابت مانده در یک بازار کاهش پیدا کرده و در بازار سوم مسیری افزایشی را پیموده است. در این میان سهم بازار بین بانکی هم چنان نزولی بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم مرداد ماه روند تزریق پول در بازار باز همچنان صعودی بوده و کانال تزریق پول را به مرز ۷۰ همت رسانید. در این معاملات نرخ سود بازار باز همچنان در کف قرار داشته و رویکرد بانک مرکزی در وضعیت انبساطی قرار داشته است.

  • نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را ۰.۵ واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز ۱.۵ واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.

  • اقتصادنیوز: در هفته اول مرداد ماه ۱۴۰۱ تزریق پول در بازار باز صعودی شده و به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که نرخ سود در این بازار در راستای سیاست اخیر بانک مرکزی در مواجهه با نرخ بهره، کاهشی قابل توجه پیدا کرده و به ۲۰ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود سه بازار در هفته اول مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفت. در مهم ترین آن ها نرخ بهره پس از رکوردهای متوالی در نهایت بیشترین افت را در بازه یک ساله ثبت کرده و به ۲۱.۱۳ درصد تنزل پیدا کرد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی