آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • اقتصادنیوز: نرخ سودبین بانکی پس از کاهش نرخ سود در بازار باز، مسیر نزولی خود را ادامه داده و به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. در میان بازارهای مالی نرخ سود در بازار بین بانکی تنها کاهش های هفتگی نرخ سود ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز روند صعودی خود را در بسط نقدینگی در این بازار ادامه داده و به دومین رکورد خود در بسط نقدینگی تاریخ بازار باز رسید. بررسی نرخ سود در این بازار نشان از کف این متغیر در بازه چهار ماهه داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی دی ماه روند نرخ سود دربازارهای مالی بررسی شده و طی آن در مهمترین اتفاق نرخ سود بین بانکی روند نزولی خود را تداوم بخشیده و به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این اتفاق می تواند در نتیجه سیاستگذاری دولت و بسط بالای پول دربازار باز شکل گرفته باشد.

  • اقتصادنیوز: نرخ سودها در هفته اخیر دستخوش نوسانات مهمی شد. در مهمترین آنها نرخ سود در بازار وام مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و رکورد قیمت اوراق در این بازار جابجا شد. نرخ بهره نیز همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده و اکنون در سطح ۲۰.۵ درصد قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است

  • نرخ سود بین بانکی در بازار باز پس از یک ماه و نیم به پایین تر از سطح ۲۱ درصد رسید. این رویداد در ادامه روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز و سیر کاهشی نرخ سود دراین بازار به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر تمایل بانک ها از مشارکت در بازار بین بانکی کاسته شده و نیاز بیشترشان در بازار باز مرتفع می گردد.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سودها در اولین هفته زمستان ۱۴۰۰ نشان از رکوردزنی این متغیر در دو بازار داشته است. طبق امارهای به ثبت رسیده نرخ سود اوراق یکساله بازار ثانویه به فراتراز ۲۶ درصد رسیده و نرخ بهره نیز در این مقطع رکورد یکساله را ثبت کرده است

  • تزریق پول به بانک ها در اولین هفته زمستانی بازار باز به بیشینه خود در تاریخ این بازار رسیده و خالص عملکرد بانک ها نیز متناسب با این تزریق در بالاترین سطح قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ سود بسط پول در این بازار همچنان در سطح ثابت ۲۰.۱۵ درصد قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: در اولین هفته زمستان ۱۴۰۰ بازار باز دوباره داغ شد و روند رکوردزنی های خود را تداوم بخشید. در همین رمینه مقدار بسط رکوردی تاریخی را ثبت کرده و خالص عملیات نیز در سطح بالایی قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز: روند کاهشی نرخ بهره در هفته نخست دی ماه متوقف شده و به دومین رکورد خود در سال جاری دست پیدا کرد. بررسی آمار ها از نرخ سود در سایر بازارهای مالی هفته نخست دی ماه نیز نشان از سقوط نرخ سود در بازار مسکن داشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی