آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست آبان ۱۴۰۰ بسط پول در بانکها رکوردی جدید را به ثبت رساند. در همین راستا بانک مرکزی در بازار باز به منظور جلوگیری از رشد نرخ بهره بسط ۳۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی مهر ماه ۱۴۰۰ نرخ سود تمام بازارها مسیری صعودی داشته و در برخی اقدام به ثبت رکورد های جدیدی کرد. در این میان نرخ سود بین بانکی با افزایشی قابل توجه به بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید.

  • شتاب افزایشی نرخ سود بین بانکی در ایران روندی افزایشی پیدا کرده و بعد از دو ماه صعود پی در پی در نهایت به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. این اقدام می تواند ناشی از تسلیم بانک مرکزی در بازار باز و موافقت با افزایش نرخ سود در این بازار باشد.

  • اقتصادنیوز: برای دومین بار در هفته سوم مهر ماه بسط پول صورت گرفته که مجموع بسط درنهادهای مالی را به ۳۶ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسانید. مقایسه این رقم با هفته های ا قبل نشان از رکورد بی سابقه تزریق هفتگی نقدینگی در تمام هفته های برگزاری بازار باز شده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی پس از ۶ هفته صعود در نیمه مهر ماه به ۱۹.۴۶ درصد رسید. این رقم بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در ۴ ماه اخیر بوده و با وجود تلاش های بانک مرکزی برای مهار آن اما هنوز روند رکوردزنی ها در این متغیر ادامه داشته است.

  • اقتصادنیوز: اتفاقات بازارهای مالی در هفته های اخیر نشان از وخامت شدید وضعیت بانک ها داشته است. بانک مرکزی در هفته سوم پاییز دو رکورد بسط پول در این بازارها در دوسال اخیر را جابجا کرده و بیشترین بسط هفتگی در نهادهای مالی را رقم زد.

  • بازار باز در هفته دوم پاییز بیشترین رکورد بسط پول در بازارهای مالی را به ثبت رساند. به نظر می رسد وضعیت وخیم در بانکها همچنان ادامه داشته و اکنون به بیشینه خود رسیده است. نرخ بهره نیز در واکنش به این اتفاق رفتاری صعودی را در بازار بین بانکی پیدا کرده است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته اول مهر ماه روندی افزایشی پیدا کرده و بانک مرکزی برای مهار رشد افسارگسیخته آن اقدام به بسط پول در بازار باز نمود

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ماه رکورد اعتبارات بین بانکی را شکسته و در میان هفته های دو سال اخیر بالاترین قرض هفتگی را در اختیار بانکها قرار داده است. نوار جذب پول نیز پس از سیزده هفته متوالی قطع شد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته های اخیر نشان از مسیر انبساطی سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها داشته است. کاهش میانگین جذب پول از یک سو و افزایش متوسط اعتبارات قاعده مند از سوی دیگر احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی را بیشتر کرده و می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی