بررسی هفتگی بازارهای مالی در سومین هفته پاییز

بیشترین بسط پول بانک‌مرکزی در تاریخ بازار باز

کدخبر: 446648
اقتصادنیوز: اتفاقات بازارهای مالی در هفته های اخیر نشان از وخامت شدید وضعیت بانک ها داشته است. بانک مرکزی در هفته سوم پاییز دو رکورد بسط پول در این بازارها در دوسال اخیر را جابجا کرده و بیشترین بسط هفتگی در نهادهای مالی را رقم زد.

به گزارش اقتصادنیوز ، بسط نقدینگی در بانک ها در هفته های اخیر مسیری صعودی داشته و در سومین هفته پاییز بپس از رکورد زنی های مداوم به بالاترین سطح خود دست پیدا کرده است.

نیاز بانک ها به نقدینگی در این هفته ها آن قدر زیادبود که بانک مرکزی را مجبور کرد در علیات بازار باز 23 هزار و 530 میلیارد تومان پول بسط دهد.

بیشترین بسطی که در تمام هفته های برگزاری بازار باز رخ داده است.

بازار باز

عملیات بازار باز در هفته سوم پاییز

به طور کلی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک ها در دو بازار اقدام به بسط یا جذب نقدینگی می کند. بازار باز و بازار بین بانکی.

در عملیات هفتگی بازار باز، بانک مرکزی با رصد وضعیت جساب جاری بانکها و با توجه به میزان پیشنهادی بانک ها بسط پول انجام داده یا از این نهادهای مالی استقراض نقدینگی می کند. 

در همین رابطه در هفته منتهی به 19 مهر ماه بانکها از بانک مرکزی استقراض 23 هزار و 530 میلیارد تومان کرده که با 100 درصد آن موافقت شد.

در بین آمارهای بسط پول در هفته های متوالی بازار باز این بیشترین بسط بوده که البته با ترخ سود 19 درصد نیز صورت گرفته است.

رکوردزنی مجموع بسط در بازارهای مالی 

در بازار بین بانکی برخلاف بازار باز بانک مرکزی رویکردی منفعلانه دارد. در این بازار بانک هایی که دچار کسری هستند اقدام به استقراض پول از بانکها دارای مازاد می کنند. اگر نرخ سود پیشنهادی بانکهای مازاد سطح بالایی داشته باشد وام گیرنده ها به سراغ بانک مرکزی آمده که نرخ سود آن در سقف بوده و برابر با 22 درصد می باشد.

در این هفته رقم اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این بازار برابر با 29 هزار و 570 میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح در مهر ماه سال جاری به حساب می آید.

با این حال عملیات انبساطی بانک مرکزی در بازار باز سعی در کنترل رشد اعتبارات قاعده مند هفتگی داشته تا از این طریق بتواند رشد افسار گسیخته نرخ سود بین بانکی را کنترل کند.

با این حال مجموع عملیات انجام شده در این دو بازار حاکی از تداوم وضعیت وخیم در بانکها دارد

طبق آمار و ارقام  مجموع بسط صورت گرفته در این دو بازار نشان می دهد به طور کلی بانک مرکزی در نهادهای مالی در هفته سوم پاییز برابر با 53 هزار و 100 میلیارد تومان بوده که بیشترین میزان بسط نقدینگی در مجموع دوبازار در دو سال اخیر بوده است.

در هفته گذشته نیز این مجموع معادل با 46 هزار و 770 میلیارد تومان بود که در این هفته 13.53 درصد رشد داشته است.

این رویدادها نشان می دهد وضعیت کسری در بانک ها در پاییز وخیم بوده و از سال گذشته نیز اوضاع بدتر به نظر می رسد.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما