آخرین اخبار بازار باز

  • اقتصادنیوز: روند بسط پول در بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ روندی نزولی پیدا کرده و نسبت به هفته قبل ۳.۷ درصد کاهش داشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی باوجود آن که این کمترین میزان بسط پول در بازار باز در سه ماه گذشته بوده اما همچنان در کانال ۸۰ همت قرار دارد.

  • عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.

  • بازار باز از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی داشته و رشدی هزار درصدی را به ثبت رسانده است. این رویداد که به هدف رشد بازدهی بورس انجام شده بود نتوانست این شاخص را رشد چندانی دهد.

  • اقتصادنیوز: در هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری تزریق پول در بازار باز برای دومین هفته متوالی در پایین تر از مرز ۹۰ همت قرار گرفته و در کانال ۸۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شد. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی سیری صعودی پیدا کرده و در این مقطع به بالاترین سطح خود در ۷ هفته گذشته رسیده است.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات و درصد پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی در بازار باز نشان از احتمال تضاد مسیر سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها داشته است . در این هفته نیاز بانک ها در سطح ۹۸ همت و بسط پول در سطح ۸۹.۹ همت به ثبت رسید.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم ۲۰.۳۶ درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.

  • اقتصادنیوز: مانده نقدینگی نزد بانکها در بازار باز به سطح بالایی رسیده و با وجود خالص اتقباضی معاملات در هفته های اخیر اما برخی تحلیلگران نگران این رخداد هستند. این عده باور دارند بسط بی شمار پول به بهانه مهار نرخ بهره از کانال رشدنقدینگی نزد بانک ها می تواند رشد بالایی در تورم بوجود بیاورد.

  • اقتصادنیوز: روند بسط پول در بازار باز روندی صعودی داشته و برای پنجمین هفته متوالی فراتر از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار نیز نشان می دهد این نخستین هفته ای است که در ۱۴۰۱ این شاخص انبساطی بوده است.

  • اقتصادنیوز: روند تزریق پول در بازار باز مسیر صعودی خود را ادامه داده و در اولین هفته ۱۴۰۱ به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسید. بررسی ها نشان می دهد این سومین هفته ایست که تزریق پول در بازار فراتر از مرز ۹۰ همت ثبت می شود.

  • انبساط پول در بازار باز در سال ۱۴۰۰ رکوردهای بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت. در آخرین هفته بانک مرکزی ۹۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. بررسی روند درصد پذیرش اوراق نشان از هفدهمین هفته ۱۰۰ درصدی در پذیرش اوراق عرضه شده توسط بانک ها داشته است.