آخرین اخبار بازار باز

  • اقتصادنیوز: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، می‌توان مشاهده کرد میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در هفته گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و برای هفته های متوالی در مرز ۲۳ درصد ثابت مانده است. بررسی های آماری نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی نیز برای چهارمین هفته متوالی در مرز ثابت ۲۳.۴ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: تزریق پول در بازار باز از مرز های ثبت شده در هفته های پیشین پایین تر آمده و در کانال ۱۴۴ همت قرار گرفت. هم زمان با پایین آمدن این رقم در بازار باز اما در بازار شبانه بانک مرکزی روند تزریق پول را تاحدی ارتقا داده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار های مالی هفته اخیر دو روند مختلف داشته است. در این معاملات نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و مسیری ثابت را پیموده است. این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی در کمترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه قرا رداشته است.

  • اقتصادنیوز: تزریق پول در بازار باز در هفته دوم خردادماه رکوردی بی سابقه را در تاریح خود رقم زد. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین دلیل در چرایی ثبت این رکورد پیش‌گیری از رشد اضافه برداشت ها و مدیریت نرخ ارز حاصل از مداخلات بانک مرکزی در بازار پول بوده است.

  • در روز ۱۰ خرداد ماه، بانک مرکزی ۵۸ همت دیگر نقدینگی در نهادهای مالی بسط داده که نشان می دهد مانده نقدینگی نزد بانک ها از این مسیر برابر با ۱۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان شده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر دو بازار مهم بانکی برگزار شده و نرخ سودها در این بازار مسیری قابل توجه را ثبت کردند. در مهم ترین آن ها داده ها و آمارهای بانکی نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی برخلاف وضعیت هفته های قبل مسیر نزولی قابل توجهی را رقم زده است.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در هفته جاری با یک اتفاق عجیب همراه بود. در این بازار که بانک مرکزی به صورت هفتگی به تزریق پول می پردازد، بانک ها در دو مرحله استقراض نقدینگی کردند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات همچنان ثابت بوده است.

  • بازار سهام همگام با کاهشی شدن نرخ ارز در بازار آزاد، دست به اصلاح شاخص‌ها زد و اکثر سهام بازار در محدوده منفی معامله شدند.

  • اقتضادنیوز: روند تزریق پول در بازار باز ثابت بوده و در عوض این رقم در بازار شبانه مسیری نزولی را پیموده است. در این معاملات بانک مرکزی می تواند نیاز های نقدینگی بانک هارا تنظیم کند. بررسی ها نشان می دهد درهفته نخست خرداد ماه امسال، تزریق پول این نهاد در بانک ها، روندی نزولی را در مجموع دو بازار به ثبت رسانده است.