آخرین اخبار بازار باز

  • در هفته اخیر عملیات بانک مرکزی در بازار باز یک رکورد دیگر بر جای گذاشت. در این معاملات مجموع تزریق نقدینگی بسط داده شده در بازار باز در کانال ۹۶ همت قرار داشته و رکورد بی سابقه را از خود بر جای گذاشته است.

  • نرخ بهره بین بانکی در نیمه آذر در مرز پاییزی خود ایستاده و تغییری را ثبت نکرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق داده های بانک مرکزی تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارهای بین بانکی هفته اخیر به سطح بالایی رسیده بود.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم آذرماه، نرخ بهره بین بانکی مسیر ثابت خود را ادامه داد. در این نرخ به صورت موزون از بازار شبانه استخراج شده و برابر با ۲۰.۸۸ درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در هفته های اخیر نوسان چندانی را رقم نزده است.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در مرز ۷۰ همت ادامه پیدا کرده و تا هفته منتهی به ۱۴ آذرماه تداوم داشته است. نرخ سود در این بازار برابر با ۲۱ درصد بوده و برای چهارده هفته متوالی ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سی و پنجم عملیات بازار باز همه چیز ثابت بوده است. تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی هم ارز با هفته قبل در کانال ۶۷ همت ثبت شده و نرخ سود بسط پول در این بازار نیز برای سومین ماه متوالی در مرز ۲۱ درصد رقم خورده است.

  • طبق داده های آماری، تزریق بانک مرکزی در این هفته در بازار شبانه رشد قابل توجهی داشته و به مرز ۱۴ همت رسیده اما نرخ سود را تکان چندانی نداده است.

  • سکوت ۱۱هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.

  • بررسی ها و داده های آماری در بازارهای مختلف نشان می دهد در این سه هفته و در مدت سپری شده از پاییز، روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز مسیری ثابت داشته و در مرز ۷۰ همت قرار داشته است.

  • در هفته منتهی به ۱۹ مهر ماه تزریق پول بانک مرکزی برابر با ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. موازی با این بازار، در بده بستان کوتاه مدت تر بانک مرکزی با بانک های دارای کسری، این نهاد بسط خود را نسبت به هفته قبل کاهش داد.

  • اقتصادنیوز: در هفته های متوالی عملیات بانک مرکزی در بازار باز ثابت بوده و این روند ثابت اکنون به هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه رسیده است. در این هفته تزریق بانک مرکزی در بازار باز در مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و نرخ سود تزریق پول در این معاملات در مرز ۲۱ درصد ثابت باقی مانده است.