آخرین اخبار بازار باز

  • اقتصادنیوز: پس از مسیر ثابت تزریق پول در بازار باز، خالص عملکرد بانک مرکزی در بانک ها برای هفتمین هفته متوالی منفی شده است. بررسی های آماری نشان میدهد روند نزولی این شاخص در حال کمتر شدن است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم اولین ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی در بازار باز ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده و مسیر ثابت هفته های قبل خود را ادامه داد. این در حالی است که در بازار شبانه تزریق هفتگی پول رکورد بی سابقه زده است.

  • داده های آماری نشان می دهد وضعیت کسری در بانک ها در سطح بالایی بوده و در صد پاسخ دهی بانک مرکزی به این نیاز های مالی در حداقل خود در بازه دو ساله رسیده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته سوم سال جاری تقریبا ثابت بوده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است. در مهم‌ترن آن ها نرخ بهره بین بانکی در قله هفت ساله قرار گرفته و این رکوردزنی را تداوم بخشیده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی سقف عملیات بازار باز را در مرز ۸۰ همت ثابت نگه داشت. در کنار ثبات عملیات بازار باز، نرخ سود معاملات نیز در مرز ۲۳ درصد ثابت بوده و تغییری را ثبت نکرده است.

  • نخستین هفته بازار باز در سال جاری برگزار شد. در این معاملات بانک‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و نرخ سود نیز مرز ثابت خود را در این هفته ها ادامه داده است.

  • نرخ سود بازارهای مالی در اولین هفته سال جاری روندی صعودی داشته و رکوردهای بالایی را رقم زده است. داده های آماری نشان می دهد نرخ بهره بین بانکی که پیش از این رکورددار هفت سال اخیر بوده اکنون این رکورد را ارتقا داده و به سقف خود نزدیک تر شده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی دربازار باز به مرز ۸۰ همت رسیده و از رکوردهای هفته قبل خود فاصله گرفته است. کاهش تزریق پول بانک مرکزی در این بازار به عقیده برخی یکی از مهم ترین نتایج رشد نرخ سود در این معاملات بوده است.

  • در هفته منتهی به نیمه اسفندماه امسال، حجم عملیات بازار باز کاهشی شده و در کف سه ماهه قرار گرفته است. روند نزولی تزریق پول در این بازار را کارشناسان در ادامه رشد نرخ سود بازار باز می دانند که در هفته های اخیر به سطح بالایی رسیده است.

  • اقتصادنیوز: با وجود کاهش ادامه‌دار ارزش دلار، قیمت طلا از بالاترین رقم دو هفته اخیر عقب نشینی کرد و تا لحظه نگارش این گزارش به عدد هزار و ۸۵۰ دلار و ۹۷ سنت در هر اونس رسید.