آخرین اخبار بازار باز

  • اقتصادنیوز: رشد سالانه تسهیلات بانکی به خانوارها بیست برابر بیشتر از بخش های اقتصادی بوده و معادل با ۵۰۰ درصد به ثبت رسیده است. به باور برخی از تحلیل گران این موضوع می تواند موجب رشد تورم از دو کانال مهم شود؛ رشد نقدینگی و افزایش در پایه پولی.

  • در هفته منتهی به ۱۰ بهمن ماه در سال جاری تزریق نقدینگی در بازار باز برابر با ۱۰۵ همت بوده و فراتر از مرز ۱۰۰ همت رقم خورده است. این در حالی است که نرخ سود این بازار برابر با ۲۱ درصد بوده و برای هفته های متوالی ثابت مانده است.

  • بانک مرکزی در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ ماهی ۱۰۸ همت نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و حجم نقدینگی در این بازار را جابجا کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار تغییر چندانی نداشته است.

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز در هفته های اخیر، تزریق نقدینگی در بانک ها بازهم رکوردزنی کرد. سطح تزریق پول در این هفته تقریبا در مرز ۱۱۲ همت بوده که در تاریخ برگزاری این بازار دومین رکورد به شمار می آید.

  • در هفته های اخیر حجم تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار باز به مراتب بیشتر از بازار شبانه بوده و در بازار بین بانکی تنها هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان نقدینگی تزریق شده بنابراین نرخ سود موزون عملیات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نیز برابر با ۲۱.۰۱ درصد بوده و برای هفته های متوالی در این مرز ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در کشور در مرز ۲۱ درصد حرکت می کند. این در حالی است که نیاز نهادهای مالی در بازار باز در مرز ۱۱۵ همت قرار گرفته و تزریق پول بانک مرکزی دراین نهادها رکوردی جدید را ثبت کرده است. برخی بسط شدید پول از ناحیه بانک مرکزی را به نوعی عاملی پیش گیرانه در رشد نرخ بهره می دانند و در مقابل عده ای نیز این رویداد را موتور محرک تورم در اقتصاد قلمداد می کنند.

  • تابلوی آماری بانک مرکزی از نیمه آذر ماه به بعد خبر از رکوردزنی های جدید داشت. رکوردهایی که خط قرمز شیشه ای بازار را شکست.

  • نرخ سود بین بانکی در آخر پاییز مقیاس خود را در ۲۱ درصد تنظیم کرد. شیب صعودی روند این شاخص در هفته‌های متوالی در کنار بسط صفر بانک مرکزی نشان از کسری ادامه‌دار منابع در بازار بین بانکی دارد.

  • در مرحله سی و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه حجم اوراق فروخته شده به رکورد خود دربازه یک ماه و نیمه رسید. مهم ترین اتفاق در این بازار سطح بالای خرید اوراق از سوی بانکی ها و درمقابل سهم ناچیز بورسی ها بوده است.

  • در هفته آخر پاییز بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۳ همت نقدینگی در بازار باز تزریق کرده که یک رویداد مهم در این هفته شمرده می شود. این ماجرا در حالی رقم خورده که در بازار شبانه که ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازار منفعلانه تر و کوتاه مدت تر بوده هیچ عملیاتی به ثبت نرسیده است.