آخرین اخبار بازار باز

  • در بازار باز تزریق نقدینگی مرز ثابتی را در هفته پایانی اردیبهشت ماه رقم زد. این در حالی است که در بازار شبانه این وضعیت صعودی بوده و مسیری افزایشی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: رسوب پول در حساب بانک ها در کانال ۷۰ همت قرار گرفته است. این شاخص متولد دادو ستد بانک ها و بانک مرکزی دربازار باز بوده و با نشستن در پایه پولی تورم زایی به همراه دارد. بررسی ها نشان می دهد باوجود رشد نرخ سود به منظور کنترل مانده پول در بازار باز، اما هنوز این رقم در سطح سال گذشته قرار دارد.

  • بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده اما تنها ۰.۰۷ واحد درصد؛ طبق داده های بین بانکی عمده این کاهش از مسیر بازار باز بوده است. با این حال تب بالای نرخ سود در بازارهای مالی نشان از بیماری دامنه دار کسری نقدینگی در بانک ها دارد.

  • اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی نیمه اردیبهشت ماه نشان میدهد سیاست بانک مرکزی تقریبا در بازار ها ثبات داشته است. در بازار باز مسیر نرخ سود ثابت بوده و در بازار شبانه در نزدیکی کران بالای کوریدور نوسان کرده است.

  • اقتصادنیوز:در هفته منتهی به ۱۱ اردیبهشت ماه امسال، تزریق نقدینگی در بانک ها و بازار باز روندی صعودی پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد حجم تزریق ۱۲۰ همتی پول در بازار باز سومین هفته اردیبهشت ماه امسال سومین رکورد در تاریخ این بازار به شمار می رود.

  • نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با ۱۵۶ همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.

  • بازار ساخت‌وسازهای مسکونی در پایتخت، هشتمین سال متوالی رکود را هم به ثبت رساند. آمار اولیه از حجم صدور پروانه ساختمانی در۱۴۰۱ نشان می‌دهد، سال گذشته عملیات احداث کمتر از ۶۵ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد.

  • اقتصادنیوز: در هفته اول اردیبهشت ماه برای دومین هفته متوالی تزریق نقدینگی برابر با صد همت رقم خورد. این رقم در دو هفته گذشته رشد بیست همتی داشته و وضعیت این معاملات را صعودی کرده است. این در حالی است که نرخ سود بازار باز در هفته های اخیر همچنان ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: روند عملیات بازار باز در هفته پایانی فروردین ماه امسال صعودی شده و بیست همت رشد پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ سود این معاملات همچنان در بازار باز ثابت مانده است.