آخرین اخبار بازار باز

  • بررسی آمارهای نرخ سود در بازارهای مالی نشان می دهد در هفته اخیر نرخ سود در دو مورد از سه بازار بررسی شده رکوردهای تاریخی ثبت کرده است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره بین بانکی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده و قله هفته پیش را بالاتر برده است.

  • برخی از تحلیلگران نرخ بهره بین بانکی را قیمت پول دانسته و معتقدند به منظور جلوگیری از رشد بیشتر تورم در کشور نیاز به افزایش یا به عبارت بهتر آن رهاسازی نرخ بهره بین بانکی در کشور است.

  • نرخ سود بازار باز در هفته اخیر، هم ارز با هفته قبل خود در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. اتفاقی که در ادامه منجر به کاهش تزریق پول در این بازار شده است. در همین رابطه در حراج پنجاه و یکم بازار باز منتهی به ۸ اسفند ماه، تزریق پول افتی ۱۴ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرده و به پایین تر از مرز ۱۰۰ همت رسید.

  • تزریق پول در بازار باز از هفته قبل پایین تر آمد. در اولین هفته اسفند ماه بانک مرکزی تنها ۷۲ درصد نیاز بانک ها به نقدینگی را برطرف کرده و در نهایت تزریق پول در بازار باز را ۱۵ همت کاهش داد اما همچنان این رقم بالای مرز ۱۰۰ همت قرار دارد.

  • در بازار سرمایه تا پایان یازدهمین ماه ۱۴۰۱، مجموعا ۴۶ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان اوراق نقدی از دولت خریداری شده و در این مسیر کسری بودجه تامین شده است.

  • در عملیات بازار باز منتهی به ۲۴ بهمن ماه امسال سطح تزریق پول در بازار باز بالا گرفته و در مرز بالایی به ثبت رسیده است. این سطح برابر با ۱۲۰ همت بوده و باوجود افت در مقایسه با هفته قبل اما همچنان مرز بالایی به شمار می آید.

  • آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند در هفته منتهی به ۱۸ بهمن ماه امسال، مانده نقدینگی در بانک ها از سوی معاملات بازار باز به ۱۱۰ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده و از هفته قبل خود حدودا ۲۸ درصد بیشتر شده است. این بیشترین سطح تجربه شده در تاریخ برگزاری بازار باز بوده است.

  • اقتصادنیوز: داده‌های آماری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر نشان از وضعیت صعودی این متغیر داشته است.

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۷ بهمن ماه سطح تزریق پول در بازار باز را به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. این در حالی است که طبق معاملات هفته قبل ۱۰۵ همت نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده است.