آخرین اخبار عملیات بازار باز

  • در هفته منتهی به نیمه اسفندماه امسال، حجم عملیات بازار باز کاهشی شده و در کف سه ماهه قرار گرفته است. روند نزولی تزریق پول در این بازار را کارشناسان در ادامه رشد نرخ سود بازار باز می دانند که در هفته های اخیر به سطح بالایی رسیده است.

  • نرخ سود بازار باز در هفته اخیر، هم ارز با هفته قبل خود در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. اتفاقی که در ادامه منجر به کاهش تزریق پول در این بازار شده است. در همین رابطه در حراج پنجاه و یکم بازار باز منتهی به ۸ اسفند ماه، تزریق پول افتی ۱۴ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرده و به پایین تر از مرز ۱۰۰ همت رسید.

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۷ بهمن ماه سطح تزریق پول در بازار باز را به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. این در حالی است که طبق معاملات هفته قبل ۱۰۵ همت نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده است.

  • اقتصادنیوز: سه اتفاق مهم در عملیات بازار باز منتهی به ۱۱ بهمن ماه حاکی از احتمال تغییر در سیاست های بانک مرکزی را دارد.

  • اقتصادنیوز: تزریق پول در بازار باز همچنان در سطح بالای ۱۰۰ همت قرار دارد. طبق داده های بانک مرکزی در هفته اول بهمن ماه تزریق نقدینگی در بازار باز در مرز ۱۱۰ همت بوده و با وجود رشد تزریق پول اما همچنان نرخ سود ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز در هفته های اخیر، تزریق نقدینگی در بانک ها بازهم رکوردزنی کرد. سطح تزریق پول در این هفته تقریبا در مرز ۱۱۲ همت بوده که در تاریخ برگزاری این بازار دومین رکورد به شمار می آید.

  • تزریق پول در بازار باز به مرز بی سابقه خود رسیده و رکوردزنی های هفته های پیشین را ادامه داده است. طبق داده های بانک مرکزی در معاملات این هفته در حدود ۱۱۳ همت پول در بانک ها تزریق شده که سابقه نداشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۱۲ دی ماه۱۴۰۱ بانک مرکزی در بازار باز، برای چهارمین هفته متوالی تزریقی فراتر از مرز ۱۰۰ همت داشته است. طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در این بازار تزریق ۱۰۷ همتی پول در بازار باز سابقه نداشته است.

  • در هفته نخست زمستان ۱۴۰۱، تزریق پول بانک مرکزی همچنان در مرز بالایی قرار گرفت. در این معاملات بانک مرکزی در حدود ۱۰۱ همت پول تزریق کرده که به تناسب هفته های تاریخی این بازار رقم بالایی به شمار می آید. در کنار این اتفاق، این نهاد پس از سه هفته سکوت خود در بازار شبانه را شکست و ۴۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک بانک تزریق کرد.

  • در هفته آخر پاییز بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۳ همت نقدینگی در بازار باز تزریق کرده که یک رویداد مهم در این هفته شمرده می شود. این ماجرا در حالی رقم خورده که در بازار شبانه که ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازار منفعلانه تر و کوتاه مدت تر بوده هیچ عملیاتی به ثبت نرسیده است.