آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • تب نرخ سود بازار های مالی بالا رفته است. در یک هفته مانده به پایان بهار، بررسی های آماری نشان می دهد نرخ سود تمام بازار های مالی افزایش پیدا کرده و در برخی بازارهای مالی رکوردزنی کرده است. بازار بین بانکی و بازار مسکن مهم ترین این معاملات بوده اند.

  • اقتصادنیوز: در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ نرخ سود تمام بازارها مسیری صعودی داشته به جز یک بازار. در این میان در حالی که کانال نرخ سود وام مسکن به ۲۶ درصد برگشته اما نرخ بهره بین بانکی مسیری نزولی اتخاذ کرده و در سطح ۲۰.۵۵ درصد قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز: بررسی معاملات در بازار باز هفته دوم خرداد ماه حاکی از ثبات کانال ۷۰ همتی در این بازار بوده است. با این حال روند هفتگی این بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در این بازار تنزل پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول خرداد ۱۴۰۱ در سه بازار صعودی بوده و تنها در یک بازار کاهشی به ثبت رسیده است. در مهمترین آن ها نرخ سودوام مسکن در سطح ۲۵.۱۸ درصد قرار گرفته و نرخ بهره بین بانکی در ادامه روند صعودی خود به ۲۰.۵۹ درصد رسیده است.

  • در عملیات بانک مرکزی در بازارهای بانکی هفته اول خرداد ماه سه اتفاق مهم به ثبت رسید. در مهم ترین آن ها روند بسط پول در بازار باز نزولی شده و نرخ سود این معاملات نیز از کمترین سطح خود جدا شد.

  • در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ سود وام مسکن به ۲۶.۸ درصد رسید و رکورد بالایی را ثبت کرد. بررسی وضعیت نرخ سود در سایر بازارهای مالی نیز نشان می دهد در بازار بین بانکی نرخ سود به ۲۰.۵۷ درصد رسیده که بالاترین میزان در بازه ۵ ماهه بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری روندی ثابت را پیموده و تغییرات زیادی را به همراه نداشته است. این در حالی است که نرخ سود وام مسکن به اوج خود در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

  • بسط پول در بازار باز در هفته سوم اردیبهشت همچنان در کانال ۸۰ همت قرار داشته اما کمترین میزان بسط پول در دو ماه اخیر بوده است. ازسوی دیگر خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار نشان از روند انقباضی این شاخص در بازار های مالی در این مقطع داشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۰.۴۴ درصد رسیده و رکورد سه ماهه زد. در بازار مسکن نیز این شاخص روند افزایشی داشته و به مرز ۲۴ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: در هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری تزریق پول در بازار باز برای دومین هفته متوالی در پایین تر از مرز ۹۰ همت قرار گرفته و در کانال ۸۰ هزار میلیارد تومانی ثبت شد. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی سیری صعودی پیدا کرده و در این مقطع به بالاترین سطح خود در ۷ هفته گذشته رسیده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی