آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز در هفته های اخیر، تزریق نقدینگی در بانک ها بازهم رکوردزنی کرد. سطح تزریق پول در این هفته تقریبا در مرز ۱۱۲ همت بوده که در تاریخ برگزاری این بازار دومین رکورد به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: عموم بازار های مالی در هفته اخیر ثابت بوده و نرخ سود بی نوسانی داشته اند. برخی معتقدند روند ثابت در نرخ سود به نوعی در راستای کنترل نرخ بهره بین بانکی در مرز ۲۱ درصد بوده است.

  • تزریق پول در بازار باز به مرز بی سابقه خود رسیده و رکوردزنی های هفته های پیشین را ادامه داده است. طبق داده های بانک مرکزی در معاملات این هفته در حدود ۱۱۳ همت پول در بانک ها تزریق شده که سابقه نداشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۱۲ دی ماه۱۴۰۱ بانک مرکزی در بازار باز، برای چهارمین هفته متوالی تزریقی فراتر از مرز ۱۰۰ همت داشته است. طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در این بازار تزریق ۱۰۷ همتی پول در بازار باز سابقه نداشته است.

  • اقتصادنیوز: بررسی بازار های مالی در اولین هفته زمستانی کشور نشان از روند آرام و صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این نرخ برابر با ۲۱.۰۳ درصد بوده و تقریبا هم ارز با بازار باز حرکت کرده است.

  • در هفته نخست زمستان ۱۴۰۱، تزریق پول بانک مرکزی همچنان در مرز بالایی قرار گرفت. در این معاملات بانک مرکزی در حدود ۱۰۱ همت پول تزریق کرده که به تناسب هفته های تاریخی این بازار رقم بالایی به شمار می آید. در کنار این اتفاق، این نهاد پس از سه هفته سکوت خود در بازار شبانه را شکست و ۴۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک بانک تزریق کرد.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر بازارهای مالی جانی دوباره گرفته اند. با شروع زمستان داده های اماری نشان از افزایش دمای نرخ سود ها در سه بازار مهم داشته و در مهم ترین آن ها، یعنی نرخ بهره بین بانکی، این رقم به رکورد خود در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

  • در هفته آخر پاییز بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۳ همت نقدینگی در بازار باز تزریق کرده که یک رویداد مهم در این هفته شمرده می شود. این ماجرا در حالی رقم خورده که در بازار شبانه که ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازار منفعلانه تر و کوتاه مدت تر بوده هیچ عملیاتی به ثبت نرسیده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۳ آذرماه یک اتفاق بی سابقه در بازار باز رقم خورد. کسری نقدینگی بانک ها در این بازار موجب شد تا تقاضای پول در این بازار در دو مرحله موردی دیگر برگزار شده و ۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر در نهادهای مالی تزریق شود.

  • اقتصادنیوز:نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته به رکورد خود در سال جاری رسید. بررسی نرخ سود در بازارهای مالی این هفته نشان از سه مسیر مختلف داشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی