آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

  • نرخ سود بازار باز در هفته اخیر، هم ارز با هفته قبل خود در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. اتفاقی که در ادامه منجر به کاهش تزریق پول در این بازار شده است. در همین رابطه در حراج پنجاه و یکم بازار باز منتهی به ۸ اسفند ماه، تزریق پول افتی ۱۴ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرده و به پایین تر از مرز ۱۰۰ همت رسید.

  • تزریق پول در بازار باز از هفته قبل پایین تر آمد. در اولین هفته اسفند ماه بانک مرکزی تنها ۷۲ درصد نیاز بانک ها به نقدینگی را برطرف کرده و در نهایت تزریق پول در بازار باز را ۱۵ همت کاهش داد اما همچنان این رقم بالای مرز ۱۰۰ همت قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه به ۲۲.۵۳ درصد رسیده و رکوردزنی های دوساله خود را ارتقا داد. بررسی سایر بازار های مالی در این هفته نیز نشان از روند صعودی نرخ های سود در سایر معاملات داشته است.

  • در عملیات بازار باز منتهی به ۲۴ بهمن ماه امسال سطح تزریق پول در بازار باز بالا گرفته و در مرز بالایی به ثبت رسیده است. این سطح برابر با ۱۲۰ همت بوده و باوجود افت در مقایسه با هفته قبل اما همچنان مرز بالایی به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده است. این نرخ اکنون به سقف خود نزدیک تر شده که برخی آن را ناشی از سیاست اخیر بانک مرکزی در قبال بالابردن نرخ سود در این باز می دانند.

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۷ بهمن ماه سطح تزریق پول در بازار باز را به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. این در حالی است که طبق معاملات هفته قبل ۱۰۵ همت نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده است.

  • اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته منتهی هفتم بهمن ماه، روند ثابت خود را ادامه داده است. در همین رابطه در هفته اول بهمن ماه، نرخ بهره بین بانکی در کشور به ۲۱.۰۵ درصد رسیده و تغییرچندانی را در مقایسه با هفته های قبل خود نداشته است.

  • بانک مرکزی در ابتدای زمستان ۱۴۰۱ ماهی ۱۰۸ همت نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و حجم نقدینگی در این بازار را جابجا کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار تغییر چندانی نداشته است.

  • اقتصادنیوز: تزریق پول در بازار باز همچنان در سطح بالای ۱۰۰ همت قرار دارد. طبق داده های بانک مرکزی در هفته اول بهمن ماه تزریق نقدینگی در بازار باز در مرز ۱۱۰ همت بوده و با وجود رشد تزریق پول اما همچنان نرخ سود ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۷ دی ماه در کانال ۲۱ درصد ثابت باقی ماند. این روند ثابت در ادامه ثبات نرخ سود در بازار باز بوده که معادل با همین رقم برای هفته های متوالی به ثبت رسیده است. رویدادی که برخی منتقدان اعتقاد دارند چون به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین شده و با تقاضای نقدینگی بانک ها همخوانی ندارد، می تواند تبعات تورمی برای کشور به همراه داشته باشد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی