تامین مواد غذایی

  • اقتصادنیوز: همه‌گیری ویروس کرونا تامین مواد غذایی در جهان را مختل کرده و باعث کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی شده است.

۱

بیشتر

بیشتر